Afton

INVOICE


1. Inläsning
Du skannar eller så hämtar vi dina fakturor från e-post. Om ni inte vill hantera inkommande fakturor kan en skannertjänst kopplas på. Fakturorna tolkas och importeras in i systemet och där kopplas fakturan ihop med rätt leverantör.
Vid import kan även märkningar fångas exempelvis projekt, order-/inköpsnummer o.s.v. och kopplas till fakturan.

• Skannade pappersfakturor, elektroniska (pdf, bildformat), EDI fakturor(xml)
• Tjänst med postbox, brevöppning, inskanning och arkivering


2. Granskning och registrering
Registratorn kontrollerar fakturauppgifter och väljer vem som skall attestera fakturan. Eventuellt sker även kontering, koppling till projekt, inköp, order o.s.v. Fakturan kan sättas under utredning om det finns någon oklarhet.

3. Attest och kontering
Väl ute på attestrundan kan användaren kontera, periodisera och attestera hela eller delar av fakturan.
Användaren kan givetvis välja projekt, inköp, order o.s.v.

4. Export och arkivering
När fakturan är slutgodkänd exporteras den till ekonomisystemet. Där kan den preliminär- eller definitiv-bokas helt enligt era önskemål, givetvis följer även fakturabilden med. Direkt efter fakturan är exporterad finns den tillgänglig i anySys fakturaarkiv, där ni kan söka i alla fält på fakturorna. Ni kan exempelvis enkelt ta ut en rapport över alla fakturor bokade på ett speciellt projekt, konto eller leverantör utan åtkomst till ekonomisystemet.

Barr

Core


1. Inläsning
Du skannar eller så hämtar vi dina fakturor från e-post. Om ni inte vill hantera inkommande fakturor kan en skannertjänst kopplas på. Fakturorna tolkas och importeras in i systemet och där kopplas fakturan ihop med rätt leverantör.
Vid import kan även märkningar fångas exempelvis projekt, order-/inköpsnummer o.s.v. och kopplas till fakturan.

• Skannade pappersfakturor, elektroniska (pdf, bildformat), EDI fakturor(xml)
• Tjänst med postbox, brevöppning, inskanning och arkivering


2. Granskning och registrering
Registratorn kontrollerar fakturauppgifter och väljer vem som skall attestera fakturan. Här kan man fylla på med övriga uppgifter tex. koppling till projekt, inköp, order o.s.v. Fakturan kan sättas under utredning om det finns någon oklarhet.

3. Export och arkivering
När fakturan är slutgodkänd exporteras den till ekonomisystemet. Där kan den preliminär- eller definitiv-bokas helt enligt era önskemål, givetvis följer även fakturabilden med. Direkt efter att fakturan är exporterad finns den tillgänglig i anySys fakturaarkiv, där ni kan söka i alla fält på fakturorna. Ni kan exempelvis enkelt ta ut en rapport över alla fakturor bokade på ett speciellt projekt, konto eller leverantör utan åtkomst till ekonomisystemet.

Bänk

Capture


Supersnabb tolkning och indexering. Vår datafångstmotor hämtar och indexerar snabbt era dokument.
Fakturorna, fraktsedlarna eller dokumenten tolkas och alla uppgifter fångas för att kunna användas som indexvärden.
För en effektivare hantering är gransknings-/valideringsvyn integrerad med anySys systemet, vilket innebär att ni endast hanterar dokumentet en gång.

För mer information kontakta oss.

Connect


Tillförlitliga direktkopplingar. Våra integrationer utvecklas med den senaste tekniken och kommunicerar med era övriga system. Kopplingarna sköter all kommunikation mellan anySys och ert ekonomi-, service-, frakt- eller arkivsystem.

För mer information kontakta oss.