Vem kan använda?

Neråt

Vem kan använda?

Fördelar i din roll


Anysys lösningar kan användas i alla branscher och av roller. Medan Anysys Invoice enkelt kan användas av alla inom hela företaget används Anysys Core och Document ofta av ekonomiavdelningen. Det finns många fördelar som förenklar för dig, oberoende på vilken del av företagets fakturahantering som just du jobbar med.

Fördelar för dig som

Ekonomiassistent

 • Automatisk import och tolkning av fakturor
 • Automatisk kontering
 • Regler för cirkulationsflöde, periodisering och automatisk inköpsordermatchning
 • Rättighetsstyrt fakturaarkiv för alla medarbetare
 • Enklare hantering av vidarefakturering
 • Underlättar arbete även utanför kontoret

Ekonomichef / CFO

 • Minimera risker för mänskliga fel till exempel felstansning
 • Säkerställ att företagets attestregler uppfylls
 • Använd samma konteringsvillkor som finns definierade i ekonomisystemet
 • Säkerställ att rätt personer kan se och hantera fakturor
 • Effektivisera matchning av inköpsorder med färre manuella rutiner

Granskare / attestant

 • Granska och attestera i enkelt webbaserat system
 • Indexerade och sökbara fakturor i arkivet
 • Webbåtkomst alla dagar – dygnet runt

Projektledare / Arbetsledare

 • Webbåtkomst alla dagar – dygnet runt
 • Sök och visa fakturor i din mobil, surfplatta eller dator
 • Enklare hantering av vidarefakturering

Inköpare

 • Smidig och effektiv inköpsordermatchning med enkla verktyg
 • Säkerställ att inleverans skett före fakturan hanteras
 • Inleverans kan skapas i samband med att fakturan hanteras

VD / ägare

 • Sök och visa fakturor enkelt oavsett enhet
 • Spara tid och resurser
 • Använd ett modernt verktyg i teknisk framkant
 • Säkerställ att företagets attestregler uppfylls

Revision

 • Arkivanvändare för åtkomst av leverantörsfakturor vid revision
 • Rapportgenerator för att göra sökning och filtrering av fakturor

Redovisningsbyrå

 • Ett system för hantering av leverantörsfakturor som era kunder kan använda oavsett ekonomisystem
 • Skalbart system för både stora och små företag
 • Anysys integration hanterar både moln- och klientbaserade ekonomisystem

Vårt kompletta program

Invoice

Invoice är ett användarvänligt webbaserat fakturahanteringssystem med arkiv som adderas till ditt ekonomisystem. Det gör det enkelt att bland annat granska, kontera, matcha och attestera leverantörsfakturor. När fakturorna är godkända exporteras de direkt till ekonomisystemet. Givetvis följer fakturabilden med och ger dig full kontroll hela vägen.

Core

För dig som endast har behov av att granska och registrera fakturor är Anysys Core ett bra alternativ för enkel ankomstregistrering. När fakturan är importerad och tolkad finns den direkt tillgänglig för granskning. Efter godkännande exporteras den till ekonomisystemet. Enklare blir det inte.

Document

Med Anysys Document kan du tolka och automatisera flöden för alla typer av dokument. Läs in och indexera allt från interna dokument till kundordrar och fraktsedlar. Kontakta oss för mer information om Anysys Document.

Inköpsordermatchning

Tillägget inköpsordermatchning underlättar avstämning och kontroll av dina leverantörsfakturor mot faktisk leverans. Du kan enkelt matcha inlevererade varor, eller skapa inleverans när fakturan hanteras. Med automatisk avstämning av bland annat priser och antal, samt en filtreringsfunktion för en tydlig överblick.
Den här webbplatsen använder cookies.
Integritetspolicy OK