Invoice

Vårt kompletta system för fakturahantering.

Det här är Anysys Invoice


Anysys Invoice är ett komplett webbaserat system för hantering av era leverantörsfakturor. Tjänsten innehåller funktioner för fakturahanteringens alla moment. Det innebär att ni får en partner som kan hjälpa er från start till mål. Såväl automatisk import och tolkning som verktyg för granskning, kontering, matchning och arkivering ingår. För att säkerställa kvalitet utvecklar vi själva lösningar för att addera Anysys Invoice till ert ekonomisystem. Det görs alltid i nära samarbete med rätt systemägare eller partner. Du som användare kan vid behov av hjälp skapa ett supportärende direkt i systemet.

Ikon för Funktioner

Funktioner


1 / Inläsning

Varje företag i Anysys tilldelas en egen e-postadress för import av fakturor. Till denna skickas eller vidarebefordras fakturor som ska importeras. Även automatisk import av e-fakturor kan aktiveras. Vid import kopplas fakturan ihop med rätt leverantör och systemet läser in alla relevanta uppgifter från fakturan – inklusive märkningar som projekt, ordernummer eller inköpsnummer. Addera enkelt regler för att få förslag på kontering och vilka personer som skall granska och attestera fakturan.

2 / Granskning och registrering

Väl inne i tjänsten granskas alla fakturauppgifter som systemet fångat upp. Validering och granskning av tolkningsresultat sker i samma vy som övriga moment – ingen annan applikation krävs. Med hjälp av inbyggda verktyg kan du enkelt kontrollera uppgifter, göra ändringar samt godkänna och skicka fakturan på attestrunda. Att kontera, periodisera, matcha mot inköpsorder eller koppla till projekt eller order blir smidigt tack vare regler och inbyggda verktyg.

3 / Inköpsordermatchning

Inköpsordernummer fångas från fakturan eller anges manuellt och används därefter för att läsa information om inköpet och inleveranser direkt från ekonomisystemet. Anysys identifierar de inleveransrader som fakturan avser och kopplar dessa till fakturan. Stämmer alla uppgifter är fakturan klar för attest/bokföring. Om inte utförts enkelt de korrigeringar som krävs direkt i tjänsten.

4 / Kontering, granskning och attest

För att snabba upp handläggningstiden kan fakturan skickas till och hanteras av fler personer samtidigt. Granskare och attestanter kan godkänna hela eller delar av fakturan. Kräver era attestregler att respektive konteringsrad granskas/attesteras av olika personer kan funktioner för radattest aktiveras. Vi har stöd för att läsa och använda villkor kopplade till kontodelar från ekonomisystemet, annars kan dessa definieras i Anysys.

5 / Export och arkivering

När fakturan är godkänd exporteras den till ditt ekonomisystem. Där kan den bokas preliminärt eller definitivt enligt era önskemål – givetvis följer även fakturabilden med. Direkt efter export är fakturan sökbar i Anysys fakturaarkiv. Ni kan exempelvis skapa en rapport över alla fakturor från ett projekt, konto eller en leverantör direkt från Invoice.

Passar det ditt ekonomisystem?


Sök |
Hurra! Anysys tjänster kan adderas till ditt ekonomisystem. Kom ihåg att avvikelser kan förekomma, kontakta oss för att vara säker.
Tyvärr kan Anysys tjänster inte adderas till ditt ekonomisystem i dagsläget, men vi är alltid öppna för att utveckla våra produkter. Kontakta oss för att ge ett förslag

Fördelar för dig som

Ekonomiassistent

 • Automatisk import och tolkning av fakturor
 • Automatisk kontering
 • Regler för cirkulationsflöde, periodisering och automatisk inköpsordermatchning
 • Rättighetsstyrt fakturaarkiv för alla medarbetare
 • Enklare hantering av vidarefakturering
 • Underlättar arbete även utanför kontoret

Ekonomichef / CFO

 • Minimera risker för mänskliga fel till exempel felstansning
 • Säkerställ att företagets attestregler uppfylls
 • Använd samma konteringsvillkor som finns definierade i ekonomisystemet
 • Säkerställ att rätt personer kan se och hantera fakturor
 • Effektivisera matchning av inköpsorder med färre manuella rutiner

Granskare / attestant

 • Granska och attestera i enkelt webbaserat system
 • Indexerade och sökbara fakturor i arkivet
 • Webbåtkomst alla dagar – dygnet runt

Projektledare / Arbetsledare

 • Webbåtkomst alla dagar – dygnet runt
 • Sök och visa fakturor i din mobil, surfplatta eller dator
 • Enklare hantering av vidarefakturering

Inköpare

 • Smidig och effektiv inköpsordermatchning med enkla verktyg
 • Säkerställ att inleverans skett före fakturan hanteras
 • Inleverans kan skapas i samband med att fakturan hanteras

VD / ägare

 • Sök och visa fakturor enkelt oavsett enhet
 • Spara tid och resurser
 • Använd ett modernt verktyg i teknisk framkant
 • Säkerställ att företagets attestregler uppfylls

Revision

 • Arkivanvändare för åtkomst av leverantörsfakturor vid revision
 • Rapportgenerator för att göra sökning och filtrering av fakturor

Redovisningsbyrå

 • Ett system för hantering av leverantörsfakturor som era kunder kan använda oavsett ekonomisystem
 • Skalbart system för både stora och små företag
 • Anysys integration hanterar både moln- och klientbaserade ekonomisystem

Boka en demo eller ställ en fråga


Har du frågor om våra tjänster eller vill du boka en demo? Skicka in en förfrågan i kontaktformuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Om du vill ha hjälp från vår support kan du hitta kontaktuppgifter här.

Den här webbplatsen använder cookies.
Integritetspolicy OK